Тавански прозорци

  • Алуминиеви покривни прозорци Горно окачен прозорец Луксозен дъждоустойчив прозорец със странично окачване

    Алуминиеви покривни прозорци Горно окачен прозорец Луксозен дъждоустойчив прозорец със странично окачване

    North Tech Skylights, понякога наричани покривни светлини, са светлопропусклива конструкция или прозорец и обикновено представляват покривен отвор, покрит с полупрозрачно или прозрачно стъкло или алуминиев прозорец, предназначен да пропуска дневна светлина.Таванските прозорци са намерили широко приложение, допускайки постоянна, равномерна светлина в промишлени, търговски и жилищни сгради, особено тези със северна ориентация.Инсталациите варират от чисто функционално дневно осветление до сложни естетически форми.Сградите с плосък покрив може да имат куполни капандури;в други капандурата следва наклона на покрива.Често покривният прозорец или част от него функционира като оперативен прозорец за пропускане на въздух.